Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 39/06

Czy art.1302 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym zarzutów od nakazu zapłaty w związku z art. 494 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 10 i art. 19 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;