Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bieg terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność organu w przedmiocie ustalenia dotacji oświatowej SK 137/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 47 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w związku z art. 53§ 2 oraz art. 3 § 2 pkt 4 ustawy  z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim „nakazują one liczyć bieg trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność organu w przedmiocie ustalenia dotacji oświatowej od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy beneficjenta bez względu na termin doręczenia beneficjentowi pełnej informacji o sposobie wyliczenia podstawowej kwoty dotacji co pozbawia skarżącego gwarancji zapoznania się ze sposobem wyliczenia dotacji i możliwości skutecznego zaskarżenia przedmiotowej czynności do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 184 Konstytucji RP.