Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń sądowych. SK 6/11

O zbadanie zgodności art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 77 Konstytucji RP;