Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konieczność uiszczenia wpisu w zależności od wysokości przedmiotu sporu a prawo do sądu SK 44/07

O zbadanie zgodności art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 176 oraz art. 2 Konstytucji RP;