Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedszkola i szkoły publiczne U 13/02

O orzeczenie niezgodności: 1) § 12 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 2) § 14 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z art. 37 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;