Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe w sprawach wyborczych; dopuszczalność wznowienia postępowania. K 7/09

O zbadanie zgodności:

1. Art. 91 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania - z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

2. Art. 74 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania - z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

3. Art. 80 ust. 2 zdanie 5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania - z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;