Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączność ustawowa SK 51/03

O stwierdzenie niezgodności:1. art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych z art. 24, art. 92 ust. 1, art. 65 ust. 2 i ust. 4 oraz art. 66 Konstytucji RP;2. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych z art. 65 ust. 2 i art. 66 ust. 2 Konstytucji RP;