Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie społeczne rolników; zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego. P 55/11

Czy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników jest zgodny z art. 2, art. 18 i art. 32 Konstytucji RP;