Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata mocy obowiązuj.ącej uchwał Rady Ministrów U 5/01

O stwierdzenie niezgodności:

1) pkt 2 załącznika w związku z § 1 uchwały nr 42/99 Rady Ministrów z 11 maja 1999 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych nie publikowanych uchwał Rady Ministrów (niepublikowana) z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP;

2) pkt 2 załącznika w związku z § 1 uchwały nr 42/99 Rady Ministrów z 11 maja 1999 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych nie publikowanych uchwał Rady Ministrów (niepublikowana) z art. 241 ust. 6 Konstytucji RP;