Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb wyboru i odwołania rady pracowników K 23/07

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie, w jakim ustala tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników z art. 59 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji RP;