Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Właściwość sądu P 1/03

Czy § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 roku w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszaru właściwości jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;