Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność zawierania porozumień mniej korzystnych dla pracowników a regulacje ustawowe P 35/07

Czy przepisy art. 9 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy są zgodne z art. 2, art. 20, art. 24 zd. 1, art. 31 ust.3 zd. 1, art. 66 ust. 2 w związku z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP;