Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - prawo do zamieszkania przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi K 32/05

O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 20 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

2. art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

3. art. 27 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim znajduje on zastosowanie w stosunku do osób zajmujących w dniu 30 czerwca 2004 roku lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie umowy najmu z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;