Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzekwowanie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką po upływie terminu przedawnienia P 6/16

Pytanie prawne czy przepis art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku jest zgodny z przepisem art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim odnosi się do braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką i możliwości egzekwowania tych zobowiązań tylko z przedmiotu hipoteki.