Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych SK 104/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 42 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.) w zakresie, w jakim „przewiduje on orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a 4 k.k.”, z:
a)    art. 10 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 w związku z art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    art. 31 ust. 1 i art. 52 ust. 1 1 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
c)    art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.