Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie kompensacyjne; zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni. P 18/10

Sprawa połączona z P 14/10 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 14/10)