Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa przyjęcia kasacji SK 50/04

W sprawie zgodności art. 393 § 1 i art. 393§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;