Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzasadnienie kasacji SK 31/02

O stwierdzenie niezgodności art. 3933 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 Konstytucji RP;