Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego. SK 65/08

O zbadanie zgodności art.4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 32 Konstytucji RP;