Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za przedszkole. K 31/11

O zbadanie zgodności :

1) art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty z art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 1 , art. 72 ust. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP,

2) art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty z art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 1 , art. 72 ust. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP;