Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie prawa strony do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu od złożenia wniosku o sporządzenie jego płatnego uzasadnienia SK 28/23

Skarga konstyucyjna o zbadanie zgodności art. 394 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) „w zakresie, w jakim uzależnia prawo do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu od złożenia wniosku o sporządzenie jego płatnego uzasadnienia”, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 83 oraz art. 45, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 w związku z art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.