Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ogrody działkowe. K 8/10

I. O zbadanie zgodności całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz z art. 64 Konstytucji RP;

II. w przypadku, gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuzasadniony dalej idący wniosek zawarty w pkt I, o zbadanie zgodności:

1) art. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 art. 58 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;

2) art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP;

3) art. 13 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt I - z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 13 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt I - z art. 2 Konstytucji RP;

5) art. 14 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w pkt 1 - z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 15 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 - z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

7) art. 17 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt I - z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji RP;

8) art. 18 ustawy wymienionej w pkt I, w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Działkowców - z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji RP;

9) art. 19 i 20 ustawy wymienionej w pkt I - z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Konstytucji RP;

10) art. 24 ustawy wymienionej w pkt I - z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4 Konstytucji RP.

11) art. 30 ustawy wymienionej w pkt 1 - z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;

12) art. 31 ust. 1, 2, 3 ustawy wymienionej w pkt 1 - z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;

13) art. 31 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie określa w sposób wyraźny kręgu osób bliskich, które z mocy ustawy wstępują po zmarłym użytkowniku działki w stosunek użytkowania, a w przypadku, gdy o przydział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska, pozostawia PZD swobodne uznanie co do wyboru osoby, na rzecz której nastąpi przydział działki - z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;