Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady uchwalania statutu uczelni K 27/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 58 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 118 ust 1 zdanie 1, art. 120 ustawy powołanej w pkt 1 z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 73 Konstytucji RP;

3) art. 124 pkt 4, art. 129 ust. 1, ust. 6 oraz art. 265 ustawy powołanej w pkt 1 z art. 20 i 22, 65 ust. 1, art. 2 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;