Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo daninowe - zasady przyzwoitej legislacji U 2/05

O stwierdzenie, że § 14 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a także z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;