Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe; wysokość stawek minimalnych za czynności adwokackie przed organami sądowymi; wynagrodzenie kuratora procesowego P 25/14

Sprawa połączona z P 24/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 24/14)