Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulga podatkowa z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. SK 58/08

Sprawa połączona z SK 57/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 57/08)