Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakłócenie przetargu publicznego – znamię wejścia w porozumienie z inną osobą SK 34/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 305 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność karną za wejście w porozumienie z inną osobą  i nie zachowuje wymaganej precyzji określenia  znamion czynu zagrożonego karą z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.