Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 55/06

 O stwierdzenie, że art. 3989 § 1 punkty 1, 2 i 4 oraz art. 3989 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;