Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. P 8/10

1) Czy art.  14 ust.  1, 2, 3 i 4 ustawy z  dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji, w jego brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie w jakim nie różnicuje przy wymiarze kary administracyjnej sytuacji podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci z uwagi na stopień dokonanego pokrycia siecią

terytorium kraju, jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP, to jest wynikającą z tego przepisu   zasadą   adekwatności   (proporcjonalności)   rozwiązań   ustawodawczych   do zakładanego celu regulacji;

2) Czy art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie w jakim nakazuje stosować do obliczania opłaty za brak sieci w 2006 roku art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 w jego pierwotnym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP, to   jest   wynikającą   z   tego   przepisu   zasadą   adekwatności   (proporcjonalności)   rozwiązań ustawodawczych do zakładanego celu regulacji;