Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Właściwość sądów SK 18/03

O stwierdzenie niezgodności art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku  - Kodeks postępowania cywilnego przez to, iż nie określają domniemania właściwości sądów powszechnych dla spraw nie zastrzeżonych ustawowo dla właściwości innych sądów, z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 177 Konstytucji RP;