Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada wolności gospodarczej SK 25/05

O stwierdzenie zgodności art. 23 § 1 i § 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie w związku z art. 2 Konstytucji RP;