Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym SK 33/06

O stwierdzenie, że art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 45 ust. 1  w związku z art. 184, art. 78, art. 77 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP;