Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady sprzedaży mieszkań zakładowych P 63/07

Czy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości jest zgodny z:

- art. 21 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

- art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;