Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 33/05

W sprawie zgodności § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku zmieniajacego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;