Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompensata szkody SK 48/03

O stwierdzenie niezgodności art. 47 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;