Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instalacja kas rejestrujących K 34/03

O stwierdzenie zgodności przepisów art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kas rejestrujących, w zakresie w jakim nakładają na podatników zwolnionych podmiotowo od podatku VAT, obciążonych instalowaniem kas rejestrujących i prowadzeniem ewidencji wartości sprzedaży przy zastosowaniu tych kas z art. 2, art. 7, art. 87 ust. 1 oraz z art. 92 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 217 ust. 1 Konstytucji RP;