Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości powołania do służby stałej żołnierza, który należy do korpusu szeregowych zawodowych SK 67/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.