Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej. P 39/09

Sprawa połączona z P 37/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 37/09)