Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie w rozporządzeniu uprawnień osób posiadającyh pozwolenie na broń dla celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. U 4/11

O zbadanie zgodności § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni, jak również strona 10 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia - wzór legitymacji posiadacza broni - z art. 31 ust. 1 oraz z art. 14 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, jak również z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;