Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dodatki za trudne warunki pracy dla nauczycieli U 2/01

O stwierdzenie, że § 5 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2000 roku narusza zarówno art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, jak i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych;