Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo łowieckie; postępowanie dyscyplinarne; prawo do sądu. K 21/11

O zbadanie zgodności:

1. art. 34 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 2, art. 42 Konstytucji RP;

2. art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu - z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;