Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Negatywna przesłanka posiadania przez osobę statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w przypadku zachowania się w archiwum IPN dokumentów wytworzonych przez tę osobę lub przy jej udziale SK 109/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 693, ze zm.) w zakresie, w jakim „przepis ten, w sposób bezwzględny i bezwarunkowy oraz bez możliwości wszechstronnego wyjaśnienia objętych nim okoliczności, pozbawia skarżącego, jako osob[ę] prowadząc[ą] działalność antykomunistyczną i represjonowaną z przyczyn politycznych, należnych mu z tego tytułu praw, a przez nierówne i dyskryminujące potraktowanie objętych nim osób represjonowanych narusza ich konstytucyjne wolności i prawa”, z:
art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. l , art. 64 ust. 2, art. 67 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 w związku z art. 2, art. 30 i art. 31 ust. 1-3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.