Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola skarbowa w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat z zysku, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na rzecz budżetu. SK 68/05

Sprawa połączona z SK 67/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 67/05)