Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola operacyjna - udział prokuratora w postępowaniu odwoławczym od postanowień sądu w tym zakresie K 41/15

Sprawa połączona z K 32/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 32/15)