Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kierowanie przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego P 45/12

Sprawa połączona z P 46/12, P 1/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 45/12)

Połączone pytania prawne czy art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe są zgodne z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, art. 175, art. 177 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.