Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo upadłościowe i naprawcze SK 1/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003roku – Prawo upadłościowe i naprawcze w związku z art. 83 a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z art. 21 ust. l i ust.2 i art.64 ust. l, ust.2 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 20 w związku z art. 22 i art. 2 Konstytucji RP.