Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych K 51/02

O stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych z art. 2 i 153 Konstytucji RP;