Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyższenie kapitału zakładowego; podatek od czynności cywilnoprawnych SK 10/14

Sprawa połączona z SK 69/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 69/13)