Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie granic gmin U 10/01

O stwierdzenie niezgodności:

- rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin z art. 4 ust. 5 i art. 4a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

- § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia granic oraz zmian nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast z art. 4 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz z art. 5 i art. 7 ustawy z 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

- § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu z art. 3a ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;

- § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia granic oraz zmian nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 5a ustawy z 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

- § 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia granic oraz zmian nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast z art. 2, art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującym jako podstawa prawna dla wydania przedmiotowego rozporządzenia;