Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania przed sądem administracyjnym. P 51/11

Sprawa połączona z P 44/11 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 44/11)